Zmiany w organizacji ruchu na Żwirki i Wigury oraz Obrońców Getta od 17 czerwca
W związku z planowanymi pracami drogowymi, mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu na ulicach Żwirki i Wigury oraz Obrońców Getta. Firma DELTA S.A. informuje o wprowadzeniu rozszerzenia czasowej organizacji ruchu.
  1. Rozszerzenie organizacji ruchu od 17 czerwca 2024 r. od godziny 7.00.
  2. Zamknięcie skrzyżowania ulic: Obrońców Getta – Spółdzielcza.
  3. Dojazd dla mieszkańców od strony ul. Piłsudskiego poprzez ul. Żwirki i Wigury.

Od 17 czerwca 2024 r. od godziny 7.00 mieszkańcy muszą liczyć się z wprowadzeniem ostatniego rozszerzenia czasowej organizacji ruchu dla robót drogowych prowadzonych na ulicach Żwirki i Wigury oraz Obrońców Getta. Prace będą obejmować także zamknięcie skrzyżowania ulic Obrońców Getta i Spółdzielcza.

Firma DELTA S.A. zapewnia, że dojazd dla mieszkańców objętych strefą robót będzie możliwy tak jak dotychczas, czyli od strony ul. Piłsudskiego poprzez ul. Żwirki i Wigury. Mimo utrudnień, firma stara się minimalizować niedogodności związane z prowadzonymi pracami.

Zmiany te są konieczne dla poprawy infrastruktury drogowej, co w przyszłości powinno przełożyć się na większy komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.


Opierając się na: Urząd Miejski Grodzisk