Remont boiska SP5 w Grodzisku Mazowieckim zatwierdzony
Wczoraj w Willi Niespodzianka doszło do podpisania umowy na długo oczekiwany remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5. Inwestycja ta jest częścią programu „Mazowsze dla sportu” i ma na celu poprawę infrastruktury sportowej dla uczniów i mieszkańców.

Zakres prac remontowych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Zondka 6. Boisko o wymiarach 22m x 44m pokryte jest nawierzchnią z trawy syntetycznej. Prace remontowe będą obejmować szereg działań, które mają na celu przywrócenie boiska do stanu pełnej użyteczności.

Planowane roboty obejmują:

  • Roboty ziemne i przygotowawcze, w tym demontaż istniejącego wyposażenia sportowego.
  • Demontaż starej nawierzchni ze sztucznej trawy i korytowanie powierzchni pod nowe boisko.
  • Wywóz i utylizacja urobku oraz miejscowe poprawienie obrzeża betonowego.
  • Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa, warstwy geowłókniny oraz nowej nawierzchni syntetycznej.
  • Montowanie nowego wyposażenia sportowego oraz malowanie linii boisk.

Finansowanie i wykonawca projektu

Remont boiska jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 407 178,22 zł brutto. Prace będą realizowane przez firmę GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, z siedzibą przy ul. Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół.

Terminy realizacji projektu i oczekiwane korzyści

Zgodnie z umową, zakończenie robót budowlanych planowane jest na 70 dni od daty jej podpisania. Nowoczesne boisko wielofunkcyjne będzie służyć nie tylko uczniom Szkoły Podstawowej nr 5, ale również mieszkańcom, którzy będą mogli korzystać z niego w ramach zajęć rekreacyjnych i sportowych. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej.

Realizacja tego projektu jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju infrastruktury sportowej w naszej miejscowości. Dzięki wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego, dzieci i młodzież będą miały dostęp do nowoczesnego boiska, które spełni wszystkie standardy bezpieczeństwa i komfortu.


Źródło: Urząd Miejski Grodzisk