Katarzyna Marcinkowska nowym zastępcą burmistrza Grodziska Mazowieckiego
Katarzyna Marcinkowska, doświadczona urzędniczka z Grodziska Mazowieckiego, została powołana na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza. To ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności, zwłaszcza w kontekście nadzoru nad kluczowymi inwestycjami miejskimi.

Doświadczenie i kompetencje nowej zastępczyni burmistrza

Katarzyna Marcinkowska, nowo mianowana na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza, jest długoletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego. Przez lata pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w zarządzaniu miejskimi projektami.

Jej dotychczasowa praca obejmowała koordynację wielu inicjatyw mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej w mieście. Dzięki jej zaangażowaniu, mieszkańcy mogli cieszyć się nowymi parkami, placami zabaw oraz innymi udogodnieniami, które znacząco podniosły komfort życia w mieście.

Zakres obowiązków i nadzór nad kluczowymi wydziałami

Nowa zastępczyni burmistrza będzie nadzorować dwa kluczowe wydziały w Urzędzie Miejskim: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznych. To odpowiedzialne stanowisko wymaga nie tylko doskonałej znajomości lokalnych potrzeb, ale także umiejętności skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych, co jest kluczowe dla realizacji miejskich inwestycji.

Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych zajmuje się planowaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta. Z kolei Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznych koncentruje się na tworzeniu i utrzymaniu przestrzeni miejskich, które służą mieszkańcom na co dzień.

Perspektywy i oczekiwania mieszkańców

Wybór Katarzyny Marcinkowskiej na stanowisko drugiego zastępcy burmistrza spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. Jej doświadczenie i zaangażowanie w sprawy miejskie budzą nadzieje na kontynuację i rozwój dotychczasowych inicjatyw. Mieszkańcy liczą na dalszą poprawę infrastruktury oraz realizację nowych projektów, które uczynią miasto jeszcze bardziej przyjaznym do życia.

Marcinkowska, znana ze swojej otwartości na dialog i współpracę z mieszkańcami, zapowiada kontynuację polityki konsultacji społecznych. Jej celem jest tworzenie przestrzeni, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, a jednocześnie są estetyczne i funkcjonalne.

Nowa rola Katarzyny Marcinkowskiej to nie tylko wyzwanie, ale i szansa na dalszy rozwój miasta. Jej nominacja jest dowodem na to, że doświadczenie i kompetencje są kluczowe w zarządzaniu miejskimi sprawami, a mieszkańcy mogą liczyć na kontynuację pozytywnych zmian.


Opierając się na: Urząd Miejski Grodzisk