Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Pomiar, wykonanie, dostawa i montaż rolet materiałowych do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki", zgodnie z zamieszczoną dokumentacją. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach umowy  nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018 r. pn.: "Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim" realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020".

Zapytanie ofertowe 21. 06. 2019 r.