Rowerzyści, motocykliści i piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń może pomóc im przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale najważniejsza jest zawsze rozwaga. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa też zachowanie kierowców wobec tych użytkowników dróg. Grodziscy policjanci przypominają najważniejsze zasady bezpieczeństwa dla obu grup i apelują o zachowanie ostrożności na drogach.

W okresie letnim na drogach często dochodzi do zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, motocykliści i piesi to grupa szczególnie narażona na poważne konsekwencje potrącenia. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa na drogach.
 Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami należą:
 • nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
 • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • nieprawidłowe skręcanie,
 • wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Rozpoczęcie sezonu rowerowego powinno zacząć się od przygotowania jednośladu do jazdy. Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego nim, jak i innych użytkowników dróg. To również dobry moment na sprawdzenie, czy jest sprawne i "na miejscu" obowiązkowe wyposażenie czyli:
 • co najmniej jeden sprawny hamulec,
 • dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
 • z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej - może być migające,
 • z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej - może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej - o kształcie innym niż trójkąt.
Policjanci zachęcają rowerzystów do używania elementów odblaskowych i kasków ochronnych.
Rowerzyści, tak jak inni użytkownicy dróg, muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów "Kodeksu drogowego" dla kierujących. Przypominamy, że dziecko, które nie ukończyło 10 lat może poruszać się po drodze jedynie pod opieką osoby dorosłej i jest wówczas traktowane jak osoba piesza. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu "pierwszego prawa jazdy" czyli karty rowerowej.
Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się po jezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.
Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:
 1. gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 2. kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach podobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 
Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko po przejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść z roweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.
 
Zakazy kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, a także korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty. 
Grodziscy policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych, a poza miastem o baczniejsze zwracanie uwagi na pobocza. Sprzyjająca pogoda powoduje, że więcej osób przemieszcza się pieszo lub na rowerach. Nie wszyscy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Stąd na drogach zawsze aktualna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu.
 
kz