grodzisk.pl

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim dokona wyborów uzupełniających na kadencję 2020-2023 do następujących sądów: 3 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, 4 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

grodzisk.pl