W tym roku kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywać się będzie od 21 do 28 lutego. Każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych, czy organizacji pozarządowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – włączają się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Szczególnie w związku z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.

Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Działania podjęte w trakcie tego tygodnia mają także przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. 

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

To wsparcie będzie także oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków i punktów lokalnych oraz mapę ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym

Na terenie powiatu grodziskiego porady prawne w ramach tych działań będzie można uzyskać w Pokuraturze Rejonowej w Grodzisku Maz. przy ul. Żydowskiej 19 oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. przy  ul. Bartniaka 19. Dyżury prokuratorów zostały wyznaczone na cały czas obchodów w godzinach 9.00- 15.00, w dniach 22 i 23 lutego po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerem 22 350 85 70. Na rozmowy z policjantami można zgłaszać się do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w dniach 21 lutego oraz 24-28 lutego w godz. 9.00 -15.00, a w dniach 22 i 23 lutego w godz. 9.00-14.00. W dniach 21 lutego oraz 24-28 lutego w godz. 9.00 -15.00 porady prawne można uzyskać także we wszystkich Komisariatach i Posterunkach Policji na terenie powiatu grodziskiego.

Osoby dotknięte przestępstwem mogą skorzystać także z pomocy materialnej i niematerialnej finansowanej z Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, celem uzyskania dalszego wsparcia. Lista organizacji jest dostępna pod adresem https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ wykorzystano mat. Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości