Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112. Zapewnia ona możliwość wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego bez konieczności używania głosu. Dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia lub znajdującym się w sytuacji zagrożenia, które potrzebują pilnej pomocy służb ratunkowych.

Celem aplikacji mobilnej jest zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń alarmowych na numer 112 bez konieczności używania komunikacji głosowej. Dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia lub znajdującym się w sytuacji zagrożenia, które potrzebują szybko skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przy pomocy aplikacji użytkownik, który nie może wykonać połączenia głosowego, ma możliwość wykonania zgłoszenia alarmowego z terenu Polski o zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia, czy środowiska naturalnego.

W aplikacji Alarm112  poprzez wybór odpowiednich piktogramów możliwe jest określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich służb ratunkowych, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia.

Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem aplikacji za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Aplikacja przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie Polski. Została wybrana w konkursie zorganizowanym przez MSWiA oraz Polski Związek Głuchych.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS. Aby z niej skorzystać należy pobrać ją na telefon, dokonać akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności, a następnie przeprowadzić rejestrację podając poniższe dane:

– imię i nazwisko
– PESEL
– adres e-mail
– nr telefonu.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia! Gdy Ty zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pilnej pomocy. Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

asp.sztab. Katarzyna Zych/wykorzystano mat. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie