W OPS funkcjonuje numer telefonu przeznaczony specjalnie dla osób przebywających w kwarantannie i izolacji: 720 909 217. Pozostałe osoby prosimy o nie dzwonienie pod ten numer, ponieważ będzie on blokowany, co uniemożliwi skorzystanie z pomocy tym, którzy najpilniej jej potrzebują.

Grodziski OPS codziennie otrzymuje z Sanepidu zweryfikowaną listę osób będących w kwarantannie i izolacji na terenie naszej Gminy. Pozostajemy z nimi w bieżącym kontakcie. Każda z tych osób (rodzin) ma możliwość skorzystania z pomocy przy dokonaniu zakupów, załatwianiu niezbędnych spraw, a także skorzystaniu ze zdalnej pomocy psychologicznej. Mimo sytuacji kwarantanny wszyscy są w dobrej kondycji psychicznej i na dzień dzisiejszy nie wyrazili chęci otrzymania szczególnego wsparcia.

Uruchomiono także nr tel. dla osób w podeszłym wieku, chorych i w trudnej sytuacji: 603 123 077. Można tam poprosić o zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa itd. Numer uruchomili harcerze z ZHP, którzy pozostają w kontakcie z grodziskim OPS. W zadaniach tych uczestniczą wyłącznie harcerze pełnoletni. Akcja jest koordynowana i w obecnym momencie nie ma potrzeby włączania w nią wolontariuszy, ale bardzo dziękujemy wszystkim którzy zadeklarowani chęć niesienia pomocy.

Ponadto OPS informuje, że osoby, które do tej pory korzystały z pomocy społecznej nie są jej pozbawione.

http://www.opsgrodzisk.pl/