Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Jak sprawdzić dewelopera?

Zakup mieszkania jest inwestycją, która kosztuje nas przynajmniej kilkaset tysięcy złotych. Jako, że wielokrotnie dodatkowo musimy wspomagać się kredytem hipotecznym, obowiązkowo przed finalizacją umowy musimy zminimalizować ryzyko i zweryfikować dewelopera.

Historia i opinie o deweloperze

Obecnie weryfikacja dewelopera nie jest szczególnie trudna i skomplikowana. Z drugiej strony musimy pamiętać, że co jakiś czas zdarzają się sytuacje bankructwa firm deweloperskich, co często kończy się stratą zainwestowanych środków. Poza tym, zdarza się, że mimo iż deweloper oddaje lokal mieszkalny klientowi, ma on wady budowlane, których firma nie chce usunąć.

Wiele o deweloperze powie nam historia jego działalności, w czym pomoże Internet. Obecnie każdy deweloper, który buduje nowe mieszkania na Wawrze, w Krakowie, Łodzi i każdym innym mieście czy dzielnicy, powinien być sprawdzony w sposób jak najbardziej szczegółowy. Firmę powinniśmy zweryfikować pod względem jego doświadczenia, już zrealizowanych projektów, a przede wszystkim sytuacji finansowej.

Najprościej, kiedy deweloper jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wówczas mamy dostęp do sprawozdań finansowych. Bez trudu przeanalizujemy również historię działalności oraz status prawny firmy deweloperskiej. Ważne są też opinie o deweloperze, jakie znajdziemy w Internecie. W tym celu wystarczy weryfikacja ocen i opinii o firmie w mediach społecznościowych, na blogach, forach branżowych lub zwyczajnie w wyszukiwarce Google.

Jak sprawdzić sytuację finansową dewelopera?

Jeśli chcemy sprawdzić kondycję finansową firmy deweloperskiej, możemy ją zweryfikować na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim wystarczy wystąpić z wnioskiem do samego dewelopera. Poza tym, możemy udać się do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób sprawdzimy, czy deweloper nie zalega ze składkami i opłatami na rzecz tych podmiotów.

Pomoże też KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy. Kluczowe są przede wszystkim działy 3. i 4. Ten ostatni informuje o zaległościach oraz wierzytelnościach. W dziale 3. znajdują się natomiast informacje o rocznych sprawozdaniach finansowych.

W końcu możemy skorzystać z innych podmiotów, a w tym z Krajowego Rejestru Długów (KRD). Dewelopera należy też sprawdzić w księdze wieczystej tworzonej nieruchomości. Zwłaszcza, że jest to możliwe online przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, a wystarczy do tego wyłącznie numer księgi. Dowiemy się w ten sposób, czy inwestycja nie jest obciążona hipoteką, czy jest finansowana ze środków prywatnych i do kogo należą grunty. Najlepiej i najbezpieczniej nabywać mieszkania na gruntach własnościowych.

Widzimy więc, że jest wiele sposobów na weryfikację dewelopera przed kupnem mieszkania, aby mieć pewność, że otrzymamy swoją nieruchomość bez wad budowlanych i prawnych. Oczywiście poza samym deweloperem warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. W ten sposób dowiemy się, co jest w planach w otoczeniu nieruchomości (np. autostrada, tereny przemysłowe). Zawsze powinniśmy też dokładnie zapoznać się z umową deweloperską, która jest głównym dokumentem broniącym naszych interesów.