Kiedy należy stosować kolumny betonowe?

Wśród różnych metod wzmacniania podłoża, kolumny żwirowe i betonowe są jednymi z najczęściej stosowanych. Mają one dużo zalet i są dość prostą metodą zagęszczania podłoża. A w jakich przypadkach należy je stosować?

Po co stosować kolumny betonowe?

Każde podłoże wymaga różnych sposobów stabilizacji lub wzmocnienia gruntu. Jeśli podłoże jest mało nośne, lub ma inne parametry, które wymagają poprawy, należy wzmocnić grunt za pomocą specjalnych technik. Technologia wzmacniania podłoża za pomocą kolumn to w dużym skrócie wprowadzenie do gruntu kruszywa lub betonu, w celu jego zagęszczenia. Kolumny betonowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie, zwłaszcza na etapie wstępnych projektów i przygotowywania gruntu. Dzięki takiemu działaniu ziemia pod budowę domu lub inwestycji jest dużo bardziej zbita, i możliwe jest zbudowanie na niej budynku.

Kolumny betonowe mają zastosowanie między innymi w przypadku osiadania fundamentu. Wprowadzenie takich kolumn pozwala zwiększyć nośność podłoża i ostatecznie zmniejszyć wymiary fundamentu. Zastosowanie kolumn betonowych ma wiele zalet, o czym trochę więcej napiszemy w ostatnim akapicie. Kolumny te stosuje się zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych, jeśli gleba wymaga zagęszczenia.

Na czym polega wzmacnianie podłoża za pomocą kolumn betonowych?

Wprowadzanie do podłoża zarówno kolumn żwirowych, jak i betonowych odbywa się za pomocą wibratora, który wwierca się w ziemię. Z rury zasilającej, połączonej z wibratorem, do wnętrza ziemni podawany jest mokry beton. Wiertło, które wprowadzone jest w ziemię, ubija grunt, natomiast wraz z wycofywaniem wibratora, gotowy beton tworzy kolumnę. Podczas tworzenia kolumn betonowych, wszystkie dane dotyczące m.in. ciśnienia w gruncie, czy innych parametrów są rejestrowane i wyświetlane na monitorze maszyny. Jest to bardzo ważne, i stosowane, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfiką projektu.

Podobną metodą jest wprowadzenie w grunt kolumn żwirowych, które również podawane są do podłoża za pomocą wibratora. Zarówno kolumny żwirowe, jak i betonowe skutecznie zagęszczają grunt.

Jakie są zalety stosowania kolumn betonowych?

Zarówno kolumny żwirowe, jak i betonowe stosuje są przy poprawianiu parametrów gruntów o małej nośności. Takie kolumny stosuje się jednak również w przypadku zagęszczania piasków i rekultywacji gruntów. Ponadto, kolumny betonowe zapobiegają przemieszczeniom, które spowodowane są trzęsieniami ziemi, zwiększają stateczność zboczy, ograniczają możliwość upłynnienia, a w kwestii samej budowy, zmniejszają w ogólnym rozrachunku głębokość posadowienia.

Kolumny żwirowe to rozwiązanie dość ekonomiczne i stosowane często. Technika ta może być stosowana niemal na każdej głębokości. Warto także zaznaczyć, że realizacja takiego projektu jest dość szybka, a także przyjazna dla środowiska.

Kolumny betonowe stosuje się w budownictwie już od lat 90. Jest to prosty i skuteczny sposób, aby zagęścić grunty różnego rodzaju.