Po wakacyjnej przerwie uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Jak zawsze oznacza to, że w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych należy spodziewać się większego ruchu samochodów, rowerów i pieszych. W okresie od 1 do 9 września w tych miejscach na pewno nie zabraknie policyjnych patroli. Jak co roku policjanci we współpracy z funkcjonariuszami straży miejskich i pracownikami gmin będą prowadzić działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Początek roku szkolnego, to czas intensywnej pracy policjantów w obrębie szkół. Znaczne nasilenie ruchu kołowego i pieszego niestety sprzyja wzrostowi liczby zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze w terminie od 1 do 9 września, szczególnie w rejonach przyszkolnych, będą prowadzone coroczne działania informacyjno-edukacyjne pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem dzialań jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci, a także strażnicy miejscy i pracownicy gmin, obejmą nadzorem  rejony szkół, w pobliżu których może wystąpić najwięcej zagrożeń w ruchu drogowym.  Na terenie powiatu grodziskiego do takich wzmożonych działań zostało wyznaczonych 9 placówek. Zwłaszcza podczas porannych służb , kiedy ruch jest tam największy, funkcjonariusze  będą egzekwować od pieszych m.in. korzystanie z wyznaczonych przejść oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast od kierujących pojazdami wymagane będzie zachowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego – zwłaszcza w rejonach wyznaczonych przejść dla pieszych. Zwracana będzie uwaga również na korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach. Ponadto w rejonach przyszkolnych mundurowi będą sprawdzać  oznakowanie przejść dla pieszych, działanie sygnalizacji świetlnej oraz stan barierek i łańcuchów zabezpieczających.

Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierowcom o zmniejszeniu prędkości przed przejściem  i ustępowaniu pierwszeństwa pieszym znajdującym się na tym przejściu albo na nie wchodzącym. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. W ramach akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły" będą też rozmawiać z najmłodszymi i ich opiekunami na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania. Informacje w tym zakresie można nadal przekazywać grodziskim policjantom dzwoniąc pod numery telefonów: 47 72 42 901 -do dyżurnego KPP –lub 47 72 42 294 -do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

asp.sztab. Katarzyna Zych/ wykorzystano mat. KGP