Wczoraj I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz. i profilaktyk z grodziskiej komendy wzięli udział w spotkaniu z seniorami. Podczas posiedzenia Gminnej Rady Seniorów komendant przedstawił stan bezpieczeństwa w mieście. Była to też okazja do przypomnienia uczestnikom zasad zachowania w różnych życiowych sytuacjach. Profilaktyk uczulał zwłaszcza na ciągle aktualne zagrożenia związane z oszustwami.

Grodziscy policjanci na terenie całego powiatu regularnie przeprowadzają spotkania z seniorami. Wczoraj taką okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa tej grupy mieszkańców Grodziska Maz. było posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.- mł.insp. Krzysztof Domeracki oraz policjant zajmujący się profilaktyką społeczną- asp.sztab. Sławomir Janowiec.

Podczas posiedzenia komendant przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w mieście i gminie Grodzisk Maz. w ciągu ostatnich dwóch lat. Szczególną uwagę zwracał na przestępstwa, których ofiarami były osoby starsze.

W drugiej części policyjnego wystąpienia profilaktyk omówił główne zagrożenia dla bezpieczeństwa seniorów, z jakimi spotykaja się policjanci. Wśród nich nie mogło zabraknąć wciąż aktualnego tematu oszustw metodą „na policjanta” i zmieniających się metod działania sprawców w tym zakresie. Przypominał także o ostrożności w kontaktach z obcymi osobami podczas rozmów telefonicznych, korespondencji sms-owej, mailowej, a także wizyt w domach. Policjant apelował również o właściwe zabezpieczanie wartościowych przedmiotów przed kradzieżami, a domów i mieszkań przed włamaniami. Nie zabrakło także rad związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drogach w okresie jesienno-zimowym.

Mamy nadzieję, że uczestnicy skorzystają  z przekazanych im przez funkcjonariuszy informacji i rozpowszechnią je w rodzinach, wśród znajomych i sąsiadów.

asp.sztab. Katarzyna Zych