Mimo wielu przestróg i akcji profilaktycznych, w całym kraju wciąż dochodzi do oszustw, w których pokrzywdzonymi są osoby starsze. W celu ostrzegania i ochrony przed tym przestępstwem policjanci regularnie przeprowadzają działania i spotkania z seniorami, podczas których omawiają sposoby działania sprawców i metody unikania zagrożeń w tym zakresie. W ostatnim czasie takie treści przekazywał mieszkańcom Milanówka dzielnicowy z miejscowego komisariatu Policji.

W celu zapobiegania oszustwom  popełnianym przede wszystkim na szkodę osób starszych Policja regularnie  prowadzi różne działania prewencyjne i dociara do jak najszerszej grupy osób potencjalnie narażonych na te zagrożenia. Na terenie powiatu grodziskiego te zagadnienia są priorytetem przede wszystkim dla dzielnicowych. Policjanci dostarczają materiały profilaktyczne do instytucji i miejsc, z których najczęściej korzystają seniorzy i ich rodziny. Policyjne rady i informacje o nowych sposobach działania oszustów są przekazywane między innymi do parafii, ośrodków pomocy społecznej, organizacji działąjących w środowisku osób starszych oraz za pośrednictwem strony internetowej i lokalnych mediów.

Dzielnicowi chętnie organizują również spotkania, podczas których  bezpośrednio przekazują mieszkańcom przestrogi i zasady właściwego zachowania podczas kontaktów z osobami stanowiącymi zagrożenie. W ostatnim czasie takie działania prewencyjne realizował dzielnicowy z Komisariatu Policji w Milanówku. Policjant podczas spotkania z członkami miejscowego Związku Emerytów i Rencistów omawiał szczegółowo każdy rodzaj dokonywanych w kraju oszustw i informował o zasadach ostrożności w podobnych sytuacjach. Uczestnicy spotkania zostali także poproszeni o przekazywanie zdobytej wiedzy innym osobom  w swoim otoczeniu.

Aby ustrzec się przed oszustami działającymi wciąż popularną metodą „na policjanta”należy:

1. Zawsze sprawdzić, czy przekazane przez dzwoniącego informacje są prawdziwe - w tym celu trzeba zadzwonić do najbliższej jednostki Policji lub członka rodziny, którego ma dotyczyć sprawa, ale wcześniej należy rozłączyć poprzednią rozmowę lub skorzystać z innego aparatu telefonicznego. Pamiętać należy, że policjanci nigdy telefonicznie nie przekazują informacji o prowadzonych przez siebie akcjach.

2. Nigdy nie należy przekazywać  pieniędzy nieznanej osobie lub zostawiać ich w różnych umówionych miejscach – policjanci nigdy o to nie proszą.

3. Natychmiast powiadomić o każdym podejrzeniu oszustwa – można to zrobić pod czynnym całą dobę numerem alarmowym 112.

Prosimy o jak najczęstsze przekazywanie informacji o takim zagrożeniu i sposobach działania oszustów członkom rodziny, znajomym i sąsiadom.

asp.sztab. Katarzyna Zych