Kierujący to osoba, która decyduje o hamowaniu i przyspieszaniu oraz ma wpływ na prędkość, z jaką porusza się pojazd. Wszystko dobrze, ale problem pojawia się, gdy przez zbyt dużą prędkość – niedostosowaną do panujących warunków i ograniczeń – kierujący traci panowanie nad pojazdem…

Prędkość jest jedną z najczęściej wymienianych przyczyn powstawania wypadków drogowych.

Kierujący, który nie stosuje się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa, ZAGRAŻA NIE TYLKO SOBIE, ale także INNYM UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO. Policjanci bezwzględnie i konsekwentnie zatrzymują kierujących niestosujących się do ograniczeń prędkości.

Zgodnie z taryfikatorem osoba, która przekroczy prędkość o 31–40 km/h, zapłaci 800 zł, o 41–50 km/h: 1000 zł, o 51–60 km/h: 1500 zł, o 61–70 km/h: 2000 zł, a o 71 km/h i więcej: 2500 zł.

Ponad to policjant ZATRZYMA PRAWO JAZDY kierującemu, który przekroczył prędkość o więcej niż 50km/h na obszarze zabudowanym.

KIEROWCO! NOGA Z GAZU!
POŚPIECH, TO ZŁY DORADCA…


Policja apeluje o rozsądek na drodze.
Brawura i ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do tragedii.
Prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania,
ale także do warunków panujących na drodze.

Film predkos___sty_2023.mp4

Pobierz plik predkos___sty_2023.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.2 MB)