Prędkość to jeden z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych. Na terenie Garnizonu Stołecznego, w dniach 23-24 sierpnia 2023 roku, w ramach działań prewencyjno - kontrolnych prowadzone są działania pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2023”.

Analiza przyczyn zdarzeń drogowych wskazuje, że jedną z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym jest PRĘDKOŚĆ! Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, czy też ze znaków drogowych. Zawsze należy dostosować prędkość do aktualnie panujących warunków na drodze. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych, dlatego zbliżając się do tak ważnego miejsca na drodze, należy zachować szczególną ostrożność!

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w dniach 23-24 sierpnia 2023 roku, mając na uwadze powyższe, będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości, przy użyciu wszystkich możliwych przyrządów kontrolno- pomiarowych oraz radiowozów z wideo rejestratorami.