Jak co roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z mundurowymi z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji będą uczestniczyli w działaniach, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Szczególną uwagą w tych dniach obejmą rejony szkół i przedszkoli.

Celem działań stołecznych policjantów jest niedopuszczenie do wystąpienia zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w rejonie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych. W pierwszych dniach nauki w ramach corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły 2023” będą dodatkowo kontrolowali zachowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. W najbliższych dniach Policja wystawi dodatkowe patrole, które będą czuwały nad bezpieczeństwem w newralgicznych rejonach.

Dodatkowo od dziś, do piątku 8 września został uruchomiony specjalny telefon, pod którym można zgłaszać uwagi dotyczące nieprawidłowego oznakowania pionowego i poziomego rejonów przyszkolnych. Telefonująć pod wskazany poniżej nr telefonu warto zgłosić wszelkie wykryte niepokojące braki, bądź nieprawidłowości w zakresie oznakowania pionowego i poziomego w rejonie szkół. Znaki drogowe, poprawność i czytelność oznaczeń, pasów na przejściach dla pieszych, a także poprawność działania sygnalizacji świetlnej, to tylko kilka obszarów na które warto zwrócić uwagę w rejonie szkoły. Analiza nadesłanych zgłoszeń pomoże szybko wskazać miejsca wymagające natychmiastowej naprawy lub wymiany.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby dobrze przygotowali dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym i dawali im dobry przykład własnym zachowaniem.

Telefony do zgłaszania nieprawidłowości w rejonach szkół:

  • W godzinach 8.00-16.00: tel. 47 72 37299
  • W pozostałych godzinach tel. 47 72 37755

Aby droga do szkoły była bezpieczna

tekst:podkom. Jacek Wiśniewki / Edyta Adamus