W dniach 18 – 19 września 2023 roku prowadzone są działania prewencyjno – kontrolne pn. „BEZPIECZNY ROWERZYSTA 2023”, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KSP w dniach 18 – 19 września 2023 roku prowadzą działania „BEZPIECZNY ROWERZYSTA 2023”które wpisują się w „Program działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów w garnizonie stołecznym na lata 2021 – 2023”. Niestety liczba osób zabitych i rannych kierujących rowerami jest cały czas za wysoka. Bardzo często rowerzyści korzystają z jezdni, podczas gdy znajduje się obok droga dla rowerów, co może przyczynić się do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Równie częstym naruszeniem jest korzystanie z dróg dla pieszych i nieustępowanie miejsca pieszym lub poruszanie się z dużo większą prędkością od pieszego, co stwarza zagrożenie dla tych drugich. Policjanci reagują na wykroczenia popełniane przez cyklistów, ale również na nieprawidłowe zachowaniom wobec nich, np. nieustępowanie pierwszeństwa kierującemu rowerem na przejeździe dla rowerów.

Przypominamy, że ZABRANIA SIĘ kierowania rowerem
w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu,
oraz środka działającego podobnie do alkoholu!

Biblioteka filmów profilaktycznych odnośnie rowerzystów

https://www.youtube.com/shorts/uqmFi4Qojbg

https://www.youtube.com/shorts/NkVUO39k3jI

https://www.youtube.com/shorts/5HUyvmO0w-g

https://www.youtube.com/watch?v=uByjfvvvors

https://www.youtube.com/watch?v=_c50s6ruwnE

https://www.youtube.com/watch?v=NxZUv6Tvu70

https://www.youtube.com/watch?v=eFqcPbaJzcc

https://www.youtube.com/watch?v=HvyXBrelF6I

https://www.youtube.com/watch?v=xvMvZjaL1bY

https://www.youtube.com/watch?v=NK1WVpias0s