Nowości w prawie pracy w roku 2023

Wszelkie zmiany w prawie pracy oznaczają konieczność dostosowania się pracodawców do nowych przepisów. Warto zatem być na bieżąco z wprowadzanymi nowelizacjami. Sprawdźmy, jakie nowości pojawiły się w roku 2023.

Umowa o pracę i okres próbny

W 2023 roku istotne zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzono w kwietniu. Wraz z nowelizacją z 26 kwietnia 2023 roku zmieniły się niektóre przepisy dotyczące umowy o pracę oraz okresu próbnego. Od teraz pracodawca będzie miał możliwość wydłużenia okresu próbnego dla pracownika nawet do 4 miesięcy – jednak tylko w niektórych przypadkach.

Zgodnie z nowymi przepisami, długość okresu próbnego musi być odpowiednia dla planowanego okresu zatrudnienia. Jeśli pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika na krócej niż 6 miesięcy, powinien zaproponować 1-miesięczny okres próbny. Przy okresie zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy czas pracy próbnej powinien trwać 2 miesiące itd.

Istotną zmianę stanowią też przepisy różnicujące umowę o pracę na czas określony i nieokreślony. Od teraz w obu przypadkach pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy. Co więcej, pracownikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przywrócenie do pracy oraz wnioskowania o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia.

Praca zdalna określona przepisami

W związku z pandemią dużą popularność zyskała praca zdalna. Niestety dotychczas była ona w zasadzie nieuregulowana prawnie. Zmieniło się to w 2023 roku. Teraz panują jasne zasady, a pracownicy i pracodawcy poznali swoje prawa i obowiązki. Warto wspomnieć choćby o obowiązku zapewnienia przez pracodawcę sprzętu niezbędnego do wykonywania przez podwładnego czynności zawodowych, czy też o konieczności wskazania przez pracownika miejsca wykonywania pracy.

Jeśli chodzi o prawo pracy szkolenie raz na rok lub co najmniej raz na 2 lata to w przypadku osób pracujących w dziale HR czy też po prostu przełożonych, w zasadzie obowiązek. Wynika to z faktu, że do zmian w prawie dochodzi dosyć często. Jak widać, w 2023 roku wprowadzono w prawie pracy istotne zmiany. Każdy, kto pracuje w dziale HR czy też zarządza pracownikami bądź zatrudnia ich w swojej firmie, powinien doskonale znać panujące przepisy.