Jak ogłosić upadłość konsumencką w Warszawie?

W Warszawie, według danych Krajowego Rejestru Długów w 2022 roku, było 241 bankrutów, zadłużonych na łączną kwotę ponad 12 mln zł. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad upadłością konsumencką jako ucieczką przed spiralą długów. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób móc ją ogłosić w Warszawie, czytaj dalej!

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest procedurą prawną, dzięki której osoba fizyczna może ogłosić bankructwo, a nawet uzyskać całkowite oddłużenie. Może z niej skorzystać każdy, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, poza jednoosobową i jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Ważne jest również to, że warunkiem jej uzyskania jest to, że upadły na stałe musi zamieszkiwać w Polsce. Nie można również nie wspomnieć o tym, że jest to procedura dosyć skomplikowana i warto wspomóc się usługami profesjonalistów. Upadłość konsumencką ogłosisz z upadlosckonsumencka.expert, gdzie otrzymasz pomoc i doradztwo przy sporządzeniu wniosku oraz możliwość reprezentowania przed krajowymi sądami.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Warszawie?

Wniosek o upadłość konsumencką w Warszawie należy złożyć do odpowiedniego sądu, zgodnego z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy stolicy kierować się muszą zatem do wydziału gospodarczego odpowiedniego Sądu Rejonowego. Przykładowo wskazać tutaj można Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście, albo Warszawa-Wola.

Złożyłeś wniosek o upadłość konsumencką, co dalej?

Po przyjęciu wniosku o upadłość konsumencką przez sąd zostaje on rozpatrzony pod kątem spełnienia warunków formalnych. Efektem tego może być odrzucenie lub oddalenie wniosku, co tak naprawdę zamyka wnioskodawcy możliwość uzyskania statusu upadłego, lub jego akceptacja, dzięki czemu sąd ogłasza upadłość konsumencką.

Co po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

W momencie ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej rozpoczyna się etap tzw. właściwego postępowania upadłościowego, a sprawa przekazana zostaje do syndyka, który rozpoczyna swoje działania. W pierwszym kroku gromadzi on wszelkie informacje o finansach upadłego. Następnie sporządzana jest lista wierzytelności. Jest to też etap, podczas którego każdy z wierzycieli może zgłosić syndykowi własne roszczenie i ma na to 30 dni. Warto również zaznaczyć, że każdy z wierzycieli musi zgłosić się do syndyka, zanim zostanie złożony do sądu projekt spłaty zadłużenia. Po tym etapie wierzyciel nie ma już prawa dochodzić swoich roszczeń.

Likwidacja masy upadłościowej

Proces postępowania upadłościowego sprawia, że cały majątek upadłego staje się masą upadłościową, która przeznaczona zostaje na spłatę wierzycieli oraz pokrycie kosztów całego postępowania. Dodatkowo do masy upadłościowej włączane jest także otrzymywane wynagrodzenie dłużnika.

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Warszawie nie różni się od jego przeprowadzania w innych miastach. Warto pamiętać, że wniosek musi zostać złożony w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Przed rozpoczęciem tego procesu warto jednak skonsultować się ze specjalistą, który pomoże przejść przez ten proces.