Wczoraj w grodziskiej Mediatece odbyły się debaty społeczne w ramach cyklu spotkań policjantów z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkania było poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Grodzisk Maz. w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. W czasie debaty ewaluacyjnej omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznego spotkania. Tegoroczna debata była również okazją do przypomnienia uczestnikom zasad zachowania, dzięki którym można uniknąć oszustwa. Pytania dotyczyły między innymi zagrożeń w ruchu drogowym, bezpieczeństwa seniorów, czy niewłaściwych zachowań we wskazanych miejscach.

Organizowanie debat społecznych przez policjantów jest wypełnieniem jednego z działań priorytetowych, które ma za zadanie zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością. We wczorajszych debatach z ramienia Policji udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.- insp. Wojciech Bogiel, Naczelnik Wydziału Prewencji – podkom. Maciej Bandura, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego- asp.szt. Dariusz Popielczyk, Kierownik Rewiru Dzielnicowych- asp.szt. Robert Kamiński  i dzielnicowi  z terenu miasta i gminy, policjant zajmujący się profilaktyką społeczną- mł.asp. Kamil Sobótka i Oficer Prasowy- asp.sztab. Katarzyna Zych. Zaproszenia policjantów były skierowane do wszystkich mieszkańców, ale ze względu na tematykę, indywidualnie otrzymały je władze samorządowe, Straż Miejska, sołtysi oraz organizacje zrzeszające seniorów.

Podczas debaty ewaluacyjnej Naczelnik Wydziału Prewencji  podsumował działania policjantów podjęte w zakresie zagrożeń zgłoszonych w czasie ubiegłorocznego spotkania z mieszkańcami podgrodziskich sołectw. Następnie w debacie inicjującej przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy w ciągu ostatnich 2 lat. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. Zostały również przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniany sposób jej działania. Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”.

W czasie trwającej dyskusji  na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy byli zainteresowani między innymi bezpieczeństwem  wszystkich użytkowników dróg, wskazywali miejsca niebezpieczne pod różnym kątem, odnosili się też do zagrożeń oszustwami, czy problematyki przemocy domowej.  

W końcowej części spotkania profilaktyk przedstawił prezentację dotyczacą zagrożeń związanych z różnego rodzaju oszustwami. Uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych materiałów w tym zakresie, a także związanych z włamaniami do domów, wypadkami drogowymi  oraz informatorów dotyczących służby w Policji.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na którą mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

asp.sztab. Katarzyna Zych