Wczoraj w Podkowie Leśnej odbyły się debaty społeczne w ramach cyklu spotkań policjantów z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Ich głównym tematem było poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. W czasie debaty ewaluacyjnej omówione zostały postulaty i wnioski zgłoszone podczas ubiegłorocznego spotkania. Podstawą do dyskusji na temat aktualnych zagrożeń były dane przedstawione przez Kierownika Posterunku Policji w Podkowie Leśnej.

We wczorajszych debatach uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz.- mł. insp. Krzysztof  Domeracki, kierownik i dzielnicowy z miejscowego Posterunku Policji oraz przedstawiciele samorządu, instytucji miejskich i zainteresowani bezpieczeństwem  mieszkańcy.

Podczas debaty ewaluacyjnej Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej- asp.sztab. Adam Grykałowski podsumował działania policjantów podjęte w zakresie zagrożeń zgłoszonych w czasie ubiegłorocznego spotkania z mieszkańcami. W czasie debaty inicjującej przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie miasta  w ciągu ostatnich dwóch lat. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. Zostały również przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniany sposób jej działania. Elementem spotkania było też promowanie programu „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacji „Moja Komenda”.

Przedstawione dane statystyczne dostarczyły uczestnikom wiedzy o zagrożeniach i działaniach policjantów w różnych obszarach i były podstawą do dyskusji na temat ogólnego bezpieczeństwa na terenie miasta. Mieszkańcy byli zainteresowani poszczególnymi rodzajami przestępstw i zdarzeń oraz wskazywali miejsca, gdzie może dochodzić do zakłócania porządku prawnego. Policjanci przygotowali dla wszystkich materiały w zakresie bezpieczeństwa na drogach, unikania oszustw, a także informatory dotyczące naboru i służby w Policji.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na którą mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy .

asp.sztab. Katarzyna Zych