W dniach 5 – 6 listopada 2023 roku w ramach działań prewencyjno – kontrolnych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzą działania pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2023”.

Prędkość to nadal jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Kierujący pojazdem ma obowiązek stosować się do ograniczeń prędkości wynikających ze znaków drogowych oraz z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dostosowanie prędkości do aktualnie panujących warunków na drodze, może zminimalizować tragiczne skutki zdarzeń drogowych. Bardzo niebezpieczne jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości w rejonach przejść dla pieszych, dlatego zbliżając się do nich, należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność!

Policjanci warszawskiej „drogówki” podczas prowadzenia działań, wykorzystują laserowe mierniki prędkości oraz radiowozy z wideo rejestratorami. Egzekwują od kierujących przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości. Przypominamy, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h skutkuje nie tylko wysoką grzywną, ale też zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące.

Przekraczając prędkość narażasz siebie
i innych na utratę zdrowia, a nawet życia!