Powiat Grodziski: W trosce o dostępność usług dla mieszkańców
W naszym powiecie nikt nie zostaje z tyłu – kompleksowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu władz Powiatu Grodziskiego, mieszkańcy z różnymi potrzebami mogą korzystać z urzędów i instytucji kulturalnych bez przeszkód. Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono, aby ułatwić dostępność dla każdego.
  1. Windy i schodołazy w kluczowych budynkach zapewniają dostęp na wszystkie poziomy.
  2. Specjalne udogodnienia dla osób głuchych i niedosłyszących, w tym pętle indukcyjne i tłumacze języka migowego online.
  3. Osoby niewidome i niedowidzące mogą liczyć na dostosowane wnioski i przewodniki psów w urzędach.
  4. Wprowadzanie nowych technologii w celu poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami to jedno z kluczowych zadań, jakie stawiają przed sobą władze Powiatu Grodziskiego. Marcin Wójcik, koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatu Grodziskiego, podkreśla, że nikt nie powinien czuć się wykluczony z życia społecznego czy kulturalnego z powodu bariery architektonicznej czy komunikacyjnej.

W odpowiedzi na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynkach użyteczności publicznej zainstalowano windy i schodołazy, umożliwiające dostęp do wszystkich poziomów. Wśród tych obiektów znajdują się m.in. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, Szpital Zachodni oraz Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie osoby na wózkach mogą cieszyć się kulturą bez przeszkód.

Dla osób głuchych i niedosłyszących wprowadzono szereg rozwiązań ułatwiających komunikację, w tym pętle indukcyjne w budynkach urzędowych. Dodatkowo, dzięki stronie internetowej powiatu, osoby te mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego online, co znacząco upraszcza załatwianie spraw urzędowych.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą liczyć na specjalne udogodnienia, takie jak wnioski wydrukowane dużą czcionką czy opisy w alfabecie Braille'a w muzeach. To wszystko sprawia, że dostęp do informacji i kultury jest dla nich znacznie prostszy.

Władze powiatu nie zapominają o ciągłym monitorowaniu nowinek technologicznych, które mogłyby jeszcze bardziej ułatwić dostępność. Dzięki temu mieszkańcy z niepełnosprawnościami mogą liczyć na coraz to nowsze udogodnienia, które sprawią, że ich codzienne życie stanie się łatwiejsze i bardziej komfortowe.

Starania o dostępność to nie tylko kwestia udogodnień fizycznych, ale również świadomości społecznej, na rzecz której pracują władze Powiatu Grodziskiego. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się pełnią życia społecznego i kulturalnego, bez względu na swoje indywidualne potrzeby.


Na podstawie: Powiat Grodziski