Urząd Miejski Grodzisk informuje: Jak reagować na sygnały alarmowe?
Czy wiesz, jak reagować, gdy nagle usłyszysz ryk syreny? Wiedza o sygnałach alarmowych jest niezbędna, by w sytuacji zagrożenia zachować spokój i odpowiednio zareagować. Przedstawiamy kluczowe informacje na temat systemu alarmowania, które każdy mieszkaniec powinien znać.
  1. System alarmowy aktywowany jest sygnałem modulowanym trwającym trzy minuty w przypadku realnego zagrożenia.
  2. Odwołanie alarmu sygnalizowane jest przez trzyminutowy ciągły dźwięk.
  3. Informacje o zagrożeniach przekazywane są również za pośrednictwem mediów masowych – radia i telewizji.
  4. Alarmy mogą być testowane w ramach ćwiczeń, aby sprawdzić gotowość systemu i mieszkańców.

System syren alarmowych, które zna każdy mieszkaniec, służy nie tylko do przekazywania ostrzeżeń w sytuacjach kryzysowych, ale również do informowania o zakończeniu zagrożenia. Zrozumienie różnicy między sygnałem alarmowym a sygnałem odwołującym jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i spokoju.

Warto pamiętać, że obecność systemu alarmowego w naszej społeczności jest wynikiem troski o bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to część szerszego projektu mającego na celu ochronę przed zjawiskami katastrofalnymi, współfinansowanego ze środków regionalnych. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że w przypadku zagrożenia zostaną szybko i skutecznie zaalarmowani.

Niezależnie od tego, czy sygnał alarmowy oznacza realne zagrożenie, czy jest częścią ćwiczeń, ważne jest, aby zawsze traktować go poważnie i znać podstawowe zasady postępowania. Taka wiedza może okazać się nieoceniona w krytycznych momentach i pomóc w ochronie życia oraz mienia.


Według informacji z: Urząd Miejski Grodzisk