Rusza budowa nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w Grodzisku Mazowieckim
W naszej społeczności rozpoczynają się kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które zmienią oblicze lokalnej dostępności usług wodno-kanalizacyjnych. Burmistrz miasta wraz z przedstawicielami Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podpisali trzy umowy, które zwiastują nową erę w dostawie wody i usługach kanalizacyjnych dla mieszkańców. Oto szczegóły tych przełomowych projektów.
  1. Wybudowanie sieci wodociągowej w Książenicach, zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia 2024.
  2. Realizacja projektu sieci wodociągowej w Czarnym Lesie, z planowanym zakończeniem również w sierpniu 2024.
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Radoniach, z planowanym ukończeniem w lutym 2025.

W ramach podpisanych umów, mieszkańcy Książenic, Czarnego Lasu oraz Radoni będą świadkami transformacji ich najbliższego otoczenia. Inwestycje te nie tylko podniosą komfort życia, ale i znacząco wpłyną na wartość nieruchomości w tych rejonach. W Książenicach, przy al. Wiśniowej, na odcinku 235 metrów powstanie sieć wodociągowa, która umożliwi podłączenie do niej 5 posesji. Wykonawcą jest firma „ZAKŁAD USŁUGOWY MARTEL Sp. z o.o.”, a koszt inwestycji wynosi 57 810 zł brutto.

W Czarnym Lesie, przy ul. Olchowej oraz Choinowej, na długości 369,3 metrów, realizowany będzie projekt sieci wodociągowej, który otworzy możliwość podłączenia do niej 9 posesji. Projekt ten, o wartości 90 392,70 zł brutto, powierzono firmie „WAS-GAZ Józef Wasilewski”.

Największy zakres prac przewidziany jest w Radoniach, gdzie „AKWEDUKT STASZÓW Sp. z o.o.” podejmie się budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 1525 metrów. Dzięki temu aż 47 posesji zyska dostęp do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to 549 760,80 zł brutto.

Mieszkańcy mogą oczekiwać pewnych utrudnień związanych z realizacją budowy. Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie dla tymczasowych niedogodności, które są nieodłącznym elementem tego typu przedsięwzięć. Warto pamiętać, że rezultat końcowy przyniesie długoterminowe korzyści dla całej społeczności.

W realizacji tych ambitnych planów kryje się obietnica lepszego jutra, gdzie dostęp do kluczowych usług wodno-kanalizacyjnych będzie jeszcze łatwiejszy i bardziej komfortowy. To krok w stronę nie tylko poprawy jakości życia mieszkańców, ale i zwiększenia atrakcyjności naszego miasta.


Na podst. Urząd Miejski Grodzisk