Dzielnicowi z Żabiej Woli w akcji profilaktycznej z dziećmi i na rzecz autyzmu
W naszej społeczności policja nieustannie dąży do budowania zaufania i bezpieczeństwa, angażując się w edukacyjne inicjatywy na terenie lokalnych placówek oświatowych. Ostatnie działania żabiowolskich dzielnicowych są tego doskonałym przykładem.
  1. Policjanci z Posterunku Policji w Żabiej Woli odwiedzili przedszkole „Słoneczko”, gdzie przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa na drodze.
  2. Dzielnicowi uczestniczyli również w wydarzeniu związanym ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, integrując społeczność wokół ważnych kwestii społecznych.
  3. Podczas spotkań z dziećmi, policjanci skupiali się na praktycznym nauczaniu zasad bezpiecznego poruszania się jako piesi, podkreślając znaczenie używania elementów odblaskowych.
  4. „Niebieskie Igrzyska” to inicjatywa, która pozwoliła uczniom i nauczycielom lepiej zrozumieć problemy osób z autyzmem oraz pracować nad wspólnymi rozwiązaniami dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

W ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, działania te mają na celu nie tylko edukację, ale również budowanie trwałych relacji między mieszkańcami a funkcjonariuszami. Przedszkolaki z „Słoneczka” miały okazję dowiedzieć się, jak ważne jest bezpieczne poruszanie się po drogach i jakie zachowania mogą ich ochronić przed niebezpieczeństwem. Zajęcia praktyczne, jak przechodzenie przez jezdnię, uzupełniały teoretyczne podstawy, czyniąc naukę atrakcyjną i zrozumiałą.

W Ojrzanowie, podczas „Niebieskich Igrzysk”, dzielnicowi wraz z kierownikiem posterunku pokazali, że policja jest otwarta na współpracę z różnymi grupami społecznymi. Uczniowie i nauczyciele mieli okazję do wspólnego spędzenia czasu na sportowo-edukacyjnych konkurencjach, które zacieśniały więzi i pozwalały na lepsze zrozumienie potrzeb osób z autyzmem.

Te działania są wyrazem zaangażowania policji w życie lokalnej społeczności i dążenie do tego, aby każdy mieszkaniec czuł się bezpiecznie i był świadomy, że może liczyć na wsparcie i pomoc funkcjonariuszy w każdej sytuacji.


Na podstawie: Policja Grodzisk