Stopnie alarmowe przedłużone do końca sierpnia 2024 r.
Premier przedłużył stopnie alarmowe do końca sierpnia 2024

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych do 31 sierpnia 2024 roku. Decyzja ta wynika z ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w kraju.

  1. Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO-CRP.
  2. Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO na terytorium kraju.
  3. Przedłużenie stopnia alarmowego BRAVO dla infrastruktury energetycznej za granicą.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP, będący drugim w czterostopniowej skali, oznacza wzmożony monitoring systemów teleinformatycznych przez administrację publiczną. Jest to reakcja na zwiększone zagrożenie cyberatakami, które mogą destabilizować funkcjonowanie kluczowych instytucji.

Stopień BRAVO wprowadzany jest w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że służby posiadają informacje o możliwym ataku, co nakłada na administrację publiczną obowiązek zachowania szczególnej czujności i podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

Decyzje te obowiązują od 1 czerwca 2024 roku, od północy, aż do 31 sierpnia 2024 roku, do godziny 23:59. Zarządzenia dotyczą zarówno terytorium całego kraju, jak i polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być natychmiast zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112. W ten sposób każdy obywatel może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swojego otoczenia.

Więcej informacji na temat stopni alarmowych można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.


Źródło: Urząd Miejski w Grodzisku