Utrudnienia w Wydziale Geodezji i Kartografii od 14 czerwca do 9 sierpnia 2024
Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje mieszkańców o planowanych utrudnieniach w funkcjonowaniu Wydziału Geodezji i Kartografii. Przerwy techniczne i zmiany systemowe, które będą miały miejsce w nadchodzących miesiącach, mogą wpłynąć na dostęp do niektórych usług.
  1. Przerwa techniczna od 1 do 16 lipca 2024 r.
  2. Brak możliwości zamówienia i wydania danych z ewidencji gruntów w określonych terminach.
  3. Nowy system zintegrowany uruchomiony 17 lipca 2024 r.
  4. Szkolenia wewnętrzne wpływające na obsługę interesantów.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku informuje, że w dniach od 14 czerwca do 9 sierpnia 2024 roku Wydział Geodezji i Kartografii będzie przechodził na nowy system zintegrowany. Z tego powodu, od 1 do 16 lipca 2024 r. nastąpi przerwa techniczna w obsłudze wszystkich interesantów. System zintegrowany zostanie uruchomiony 17 lipca 2024 r.

W tych dniach, właściciele nieruchomości nie będą mogli zamawiać, opłacać ani odbierać wypisów z ewidencji gruntów i budynków, kopii map czy innych danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przerwa ta spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych z obsługi nowego systemu w dniach 1, 3 oraz od 8 do 12 lipca 2024 r.

Wykonawcy prac geodezyjnych powinni zwrócić uwagę na kilka istotnych terminów. Zgłoszenia prac oraz wykonane prace można składać do zasobu do dnia 24 czerwca 2024 roku (włącznie). Dane przekazane do zasobu do tego dnia zostaną zaimportowane do nowych baz danych przed zmianą systemu. Uzyskanie negatywnego protokołu weryfikacji prac do 24 czerwca 2024 r. będzie wymagało przekazania poprawionych wyników po 16 lipca 2024 r.

Po zmianie systemu, planowane jest dokonanie konwersji baz danych do standardu zgodnego z przepisami z 2021 roku w sierpniu 2024 r. Prace przekazywane po dacie konwersji muszą być wykonane na kopii baz po konwersji. Aby uniknąć odrzucenia pracy na etapie sprawdzania zgodności z bazą danych, należy po dacie konwersji ponownie pobrać dane i nanieść zmiany wynikające z wykonanych prac geodezyjnych.

Inwestorzy, projektanci oraz gestorzy sieci uzbrojenia terenu muszą pamiętać, że wnioski o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można składać do dnia 14 czerwca 2024 r. Po 17 lipca br. zostanie uruchomiona aplikacja internetowa GEO-INFO i.Narady, która umożliwi składanie wniosków na naradę koordynacyjną w nowym systemie GEO-INFO i.Projektant.

W dniach od 1 do 16 lipca 2024 r. rzeczoznawcy nie będą mogli zdalnie zamawiać, opłacać ani odbierać danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Po tym okresie dane będą dostępne za pośrednictwem nowego systemu teleinformatycznego bez konieczności ponownego zawierania umów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane na podane w umowach adresy email.

Wszystkie wnioski i zamówienia na dane i dokumenty z zasobu GiK złożone do Starostwa w dniach od 1 do 16 lipca 2024 roku będą realizowane sukcesywnie po 16 lipca 2024 roku. Prosimy o zrozumienie i uszanowanie powyższych zaleceń. Przepraszamy za utrudnienia.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Grodzisku