Powiat Grodziski wspiera rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi
Powiat Grodziski uruchomił nowy projekt mający na celu wsparcie rodziców dzieci z problemami emocjonalnymi. Inicjatywa „SILNI RODZICE” ma na celu pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad dziećmi, które borykają się z różnorodnymi trudnościami psychicznymi. Projekt potrwa od czerwca do października 2024 roku.

Wsparcie dla rodziców dzieci z problemami psychicznymi

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, Powiat Grodziski uruchomił projekt „SILNI RODZICE – wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt ten, współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest skierowany do rodziców, którzy napotykają trudności w opiece nad swoimi dziećmi z problemami emocjonalnymi.

Szacuje się, że problemy emocjonalne i psychiczne dotykają około 10,8% dzieci i młodzieży do 18 roku życia w Polsce. W 2023 roku aż 171 osób zgłosiło się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, szukając wsparcia psychologicznego dla siebie i swoich dzieci. To pokazuje, jak ważne jest zapewnienie rodzicom odpowiednich narzędzi i pomocy w radzeniu sobie z takimi wyzwaniami.

Zakres i forma wsparcia oferowanego przez projekt

Projekt „SILNI RODZICE” obejmuje zarówno spotkania indywidualne, jak i warsztaty z elementami grupy wsparcia. Przed rozpoczęciem zajęć każda osoba przechodzi wstępną kwalifikację prowadzoną przez psychologa, który pomaga zidentyfikować specyficzne potrzeby rodziców i przydziela ich do odpowiednich form wsparcia – indywidualnych sesji terapeutycznych lub grupowych warsztatów.

Spotkania grupowe są szczególnie wartościowe, ponieważ pozwalają uczestnikom na dzielenie się doświadczeniami i uzyskiwanie wsparcia od innych rodziców w podobnej sytuacji. Dzięki temu rodzice mogą poczuć, że nie są sami w swoich zmaganiach i mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony osób, które przechodzą przez podobne trudności.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie

Uczestnictwo w projekcie „SILNI RODZICE” oferuje wiele korzyści. Rodzice zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka, jego potrzeb oraz problemów, z jakimi może się zmagać. Uczą się także rozumieć emocje i zachowania swoich dzieci oraz wpływ środowiska – zarówno rodziny, jak i rówieśników – na ich rozwój.

Ważnym aspektem projektu jest również zadbanie o własny dobrostan rodziców. Dzięki zajęciom mają oni szansę lepiej zrozumieć i zaakceptować siebie w roli rodzica, co ułatwia budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem i radzenie sobie z trudnościami. Warsztaty i spotkania indywidualne pomagają rodzicom nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w tworzeniu wspólnoty, która może być nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach.

Szczegóły organizacyjne projektu

Zajęcia w ramach projektu „SILNI RODZICE” odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Żydowskiej 19. Zaplanowano 14 spotkań grupowych oraz po 4 godziny zajęć indywidualnych dla zakwalifikowanych uczestników. Projekt potrwa od czerwca do października 2024 roku, dając rodzicom możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia w tym okresie.

Dzięki tej inicjatywie rodzice dzieci z problemami emocjonalnymi mają szansę na zdobycie niezbędnych narzędzi i wsparcia, które pomogą im w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia. Projekt „SILNI RODZICE” to krok w stronę poprawy jakości życia zarówno rodziców, jak i ich dzieci, które zmagają się z trudnościami psychicznymi.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Grodzisku