Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Od 1 stycznia br. podczas kontroli drogowej policjanci sprawdzają aktualny stan licznika pojazdu i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Funkcjonariusze informują i uświadamiają kierowcom, że ingerencja we wskazania drogomierza w aucie jest przestępstwem i może spowodować odpowiedzialność karną.

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego (art.306a) stanowią, że jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w aucie jest przestępstwem. Jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Odpowiedzialność ponosi zarówno osoba, która cofa licznik, jak i właściciel pojazdu, który zleca wykonanie takiej usługi.

Wszystkie ujawnione rozbieżności funkcjonariusze wyjaśniają z właścicielem lub użytkownikiem pojazdu podczas prowadzonych czynności.

 

ap.sztab. Katarzyna Zych/ wykorzystano mat.KWP Bydgoszcz