Grodziscy policjanci zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalny apel, dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie dwóch klas przygotowali ciekawe przedstawienie w tym zakresie dla swoich koleżanek i kolegów. Policjantka i Miś Grodziś potwierdzili, jak ważna jest ostrożność i znajomość wszystkich zasad, aby w drodze do i ze szkoły nie doszło do żadnego zagrożenia.

We wrześniu w placówkach oświatowych odbywa się wiele zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem uczniów. W jednych z nich uczestniczyła wczoraj policjantka z grodziskiej komendy w towarzystwie Komisarza Grodzisia - maskotki grodziskich funkcjonariuszy. Policjanci zostali zaproszeni do udziału w specjalnym apelu na temat bezpieczeństwa na drogach, który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1.

O wielu przepisach, znakach i zasadach ruchu drogowego uczniowie najmłodszych klas mogli dowiedzieć się dużo od koleżanek i kolegów, którzy przygotowali dla nich specjalne przedstawienie. Policjantka w towarzystwie pluszowego kolegi zajęła się podsumowaniem i przypomnieniem uczestnikom najważniejszych elementów bezpieczeństwa. Wskazała na obowiązek zachowania ostrożności podczas poruszania się dzieci po drogach jako piesi, rowerzyści i pasażerowie samochodów. Zachęcała do używania elementów odblaskowych. Przypomniała również ważne zasady postępowania w kontakcie z osobami obcymi podczas samodzielnych podróży do i ze szkoły.

Uczniowie mieli też okazję wysłuchać kilku rad związanych z bezpieczeństwem w rejonach przejazdów kolejowo-drogowych, które przygotowali dla nich uczestniczący także w apelu przedstawiciele służb kolejowych.

To bardzo ważne, aby w pierwszym miesiącu po wakacjach przypomnieć najmłodszym zasady zachowania w różnych miejscach, a szczególnie na drogach, gdzie czyha wiele zagrożeń. Mamy nadzieję, że wczorajsze spotkanie na długo zapadnie dzieciom w pamięci i będą korzystać z przekazanych im informacji.

asp. sztab. Katarzyna Zych/bś

  • Grupa uczniów z policjantką i Misiem
    Policjanci podczas apelu o bezpieczeństwie
  • Uczniowie podczas przedstawienia
    Policjanci podczas apelu o bezpieczeństwie
  • Policjantka i Miś podczas zajęć  z uczniami
    Policjanci podczas apelu o bezpieczeństwie