O stanie bezpieczeństwa i podejmowanych działaniach, a także o zagrożeniach m.in. zgłaszanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, programie „Dzielnicowy bliżej nas” i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda” grodziscy policjanci rozmawiali wczoraj z mieszkańcami gminy Grodzisk Mazowiecki. Uczestnicy debaty społecznej mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Zadawane pytania dotyczyły głównie zagrożeń w ruchu drogowym i działania monitoringu.

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Zabłotni odbyła się debata społeczna pn.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W spotkaniu z ramienia Policji wziął udział  Komendant  Powiatowy Policji w Grodzisku Maz.- insp. Wojciech Bogiel, Naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego i Prewencji, dzielnicowy i oficer prasowy. Samorząd grodziskiej gminy reprezentował Zastępca Burmistrza Grodziska Maz.- Pan Norbert Cegliński, a współpracującą z policjantami służbę mundurową- Komendant Straży Miejskiej – Pan Dariusz Zalesiński. Debata  dotyczyła bezpieczeństwa mieszkańców podgrodziskich sołectw i zgromadziła przede wszystkim sołtysów tych miejscowości.

Podczas spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji- nadkom. Rafał Pierucki przedstawił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy  w ciągu ostatnich dwóch lat. Omówił między innymi strukturę jednostki, liczbę przeprowadzonych interwencji, skalę przestępczości i osiagnięte wyniki. W kolejnej części debaty zostały przedstawione zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przypomniany sposób jej działania. Ważnym elementem spotkania było też zapoznanie z programem „Dzielnicowy bliżej nas” i aplikacją „Moja Komenda”. Naczelnik omówili działania  policjantów w ramach tych narzędzi.

Komendant Powiatowy Policji zachęcał uczestników debaty do korzystania z informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej komendy i częstego kontaktu z dzielnicowymi. Poprosił też o bieżące zgłaszanie policjantom aktualnych zagrożeń, o jakich dowiadują się sołtysi od mieszkańców sołectw. Zwrócił również uwagę na właściwe zabezpieczanie mienia przed kradzieżami i włamaniami.

Zastępca Burmistrza podziękował służbom  za dotychczasową  skuteczną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnił o współpracy miasta w tym zakresie. Pozytywnie odpowiedział na wniosek uczestników dotyczący przygotowania informatorów z numerami telefonów do instytucji pomocowych oraz informacji o systemie alarmowania mieszkańców gminy w sytuacjach kryzysowych.

W czasie dyskusji  na temat lokalnych zagrożeń uczestnicy byli między innymi zainteresowani działaniem i rozbudową monitoringu miejskiego oraz wskazywali miejsca, w których zauważają zagrożenia w ruchu drogowym.

Wszyscy obecni na debacie policjanci z uwagą przyjmowali  informacje mieszkańców, które będą podstawą do organizowania działań prewencyjnych w omawianych sprawach. Każdy z wniosków będzie uwzględniany w toku codziennych służb, a efekty poddane analizie podczas debaty ewaluacyjnej, na które mieszkańcy zostaną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podczas spotkania uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych materiałów w zakresie oszustw metodami „ na legendę”, a także z informatorów dotyczących naboru i służby w Policji.

asp.sztab. Katarzyna Zych