Współczesne zagrożenia dla młodzieży, odpowiedzialność prawna nieletnich i konsekwencje niebezpiecznych czynów były tematem spotkań policjanta z grodziskiej komendy z uczniami szkoły średniej. Podczas rozmów z młodzieżą funkcjonariusz omówił zachowania, które mogą narazić na odpowiedzialność karną. Jednocześnie zwracał szczególną uwagę na sposoby unikania i zapobiegania zagrożeniom, jakie policjanci obserwują podczas swojej codziennej służby.

Prelekcje przeprowadzone przez profilaktyka z grodziskiej komendy z uczniami Zespołu Szkół nr 2 dotyczyły odpowiedzialności prawnej nieletnich i zagrożeń, na które w swoim życiu mogą być narażeni młodzi ludzie. Podczas spotkań policjant przedstawiał praktyczne przykłady czynów karalnych oraz zjawisk demoralizacji i wyjaśniał konsekwencje prawne takich zachowań. Funkcjonariusz przybliżył młodym ludziom zmiany w prawie dotyczące osób nieletnich, które zawiera nowa Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Uczniowie dowiedzieli się także jak unikać zagrożeń związanych między innymi z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą oraz poznali wiele zasad dotyczących właściwego korzystania z  internetu.

asp.sztab. Katarzyna Zych