Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 1 – 2 grudnia 2023 roku prowadzą działania prewencyjno – kontrolne pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”. Dążą do wyeliminowania z ruchu drogowego kierujących, którzy podejmują decyzję o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających, a także do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Działania pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023” są prowadzone na terenie Komendy Stołecznej Policji i mają zminimalizować poziom zagrożenia w ruchu drogowym powodowany przez nietrzeźwych kierujących. Załogi wyposażone w urządzenia kontrolno – pomiarowe do badania stanu trzeźwości kierujących oraz w narkotestery, obejmują wyznaczone posterunki kontrolne, na których realizują swoje zadania.

Policjanci z warszawskiej „drogówki” podczas realizacji codziennych zadań służbowych badają trzeźwość kierujących, ale w związku z działaniami pn. „TRZEŹWY KIEROWCA 2023”, w wyznaczonych dniach podejmują WZMOŻONE KONTROLE wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa!

Kierujący pojazdem będący w stanie po użyciu alkoholu,
stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu,
 STWARZA ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM!