Umowa na przebudowę ulic Kasztanowej, Słonecznikowej i Jaworowej podpisana

W Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na kompleksową przebudowę trzech ulic: Kasztanowej, Słonecznikowej oraz Jaworowej. Inwestycja, której koszt wynosi 3,2 mln złotych, ma zostać zakończona w ciągu 24 miesięcy.

  1. Podpisanie umowy przez burmistrza Tomasza Krupskiego
  2. Zakres robót obejmujący m.in. wycinkę drzew i roboty drogowe
  3. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
  4. Termin zakończenia robót budowlanych to 24 miesiące

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego doszło do podpisania umowy z firmą Pacholczyk Sp. z o.o. na przebudowę trzech kluczowych ulic. Tomasz Krupski, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, podpisał dokument, który umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

Prace na ulicy Kasztanowej obejmują szeroki zakres działań, w tym wycinkę drzew, roboty ziemne i rozbiórkowe, roboty drogowe oraz odwodnienie. Na ulicy Słonecznikowej przewidziane są podobne prace, z wyłączeniem wycinki drzew. Ulica Jaworowa również przejdzie przebudowę, w tym wycinkę drzew oraz roboty ziemne i drogowe.

Konstrukcja nawierzchni wszystkich trzech ulic będzie wykonana z kostki betonowej typu Behaton, o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa z kruszywa łamanego oraz stabilizacja cementem zapewnią trwałość i wytrzymałość nawierzchni.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 267 173,97 zł brutto. Prace mają zakończyć się w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowymi drogami już za dwa lata.

Warto podkreślić, że realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w naszej gminie, zwiększając komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. To kolejny krok w kierunku modernizacji i rozwoju naszego miasta.


Urząd Miejski w Grodzisku