• Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne rozwiązanie opracowane m.in. przy udziale obywateli. Podczas konsultacji społecznych wskazywali oni swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa. Policjanci zachęcają do korzystania z tej formy przekazywania im informacji o zagrożeniach.