Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Od 10 lutego br. rozpoczynają się ferie zimowe w województwie mazowieckim. Placówki szkolne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki organizują półkolonie zimowe.

Półkolonie w publicznych szkołach podstawowych (według zgłoszeń szkół)

Lp Placówka

Liczba planowanych grup w poszczególnych tygodniach

od godz.

do godz.

Planowana liczba godzin opieki

Liczba uczestników

I II

10-14.02

17-21.02

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 2 2

8:00 – 16:00

8 60

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 3 3

9:00 – 15:00

6 90

3.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP 4)

2 2

I.8:00 – 16:00

II.9:00 – 15:00

I.8

II.6

60

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 2 1

7:30 – 13:30

6 45

5.

Szkoła Podstawowa nr 6 4 4

7:00 – 16:00

9

120

6.

Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie

2 2

8:00 – 16:00

8

60

7.

Szkoła Podstawowa w Izdebnie Kościelnym

2 2

8:00 – 14:00

6

60

8.

Szkoła Podstawowa w Książenicach

1 1

8:00 – 14:00

6

30

Razem

18 17 Razem 525

Ogólne zasady funkcjonowania półkolonii

a/ uczestnikami półkolonii będą uczniowie wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki,

b/ w półkoloniach organizowanych w danej szkole mogą uczestniczyć uczniowie z innych szkół gminnych,

c/ dzieci będą miały zapewnione obiady odpłatne (dla dzieci kwalifikujących się z opieki społecznej – bezpłatne obiady),

d/ nadzór nad uczestnikami półkolonii – wychowawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz kierownik półkolonii,

e/ liczebność grup: maksymalnie 15 osób (dla uczniów do 10 roku życia włącznie), 20 osób (dla uczniów starszych),

f/ program obejmował będzie między innymi: zajęcia świetlicowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki terenowe, dyskoteki, konkursy, zorganizowane wyjścia/wyjazdy do kina, na basen, do hali sportowej, jednodniowe wycieczki autokarowe, imprezy kulturalno-oświatowe.

Dodatkowe zajęcia sportowe – zajęcia tenisowe

Klub „ASTRA” w Książenicach oferuje zorganizowanie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Grodzisk zajęć nauki gry tenisa w terminie od od 10.02 do 14.02.2020r. i od 17.02. do 21.02.2020r., od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00 – 13:00.


Artykuły promocyjne