Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Warszawie i okolicach?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest coraz powszechniejszym sposobem na poradzenie sobie z nadmiernym zadłużeniem. Pierwszym krokiem, który należy uczynić, jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do odpowiedniego sądu. W tym artykule dowiesz się, jakie sądy rozpatrują tego typu wnioski w Warszawie i okolicach.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć w sądzie upadłościowym. Jest to wydział w sądzie rejonowym. Dłużnik wedle przepisów ustawy powinien złożyć wniosek o upadłość w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Jeśli osoba zadłużona nie mieszka w Polsce, to wtedy odpowiednim sądem upadłościowym będzie ten, który działa w miejscu, gdzie osoba zadłużona posiada swój majątek.

Co zrobić przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką w Warszawie?

Każde postępowanie upadłościowe jest trochę inne, a wiąże się to ze stopniem i powodem zadłużenia danej osoby. Dlatego warto przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką zgłosić się do odpowiedniego prawnika. Upadłość konsumencka w Warszawie będzie prostsza z pomocą adwokata, który specjalizuje się w tym temacie i wyjaśni, jak najlepiej postąpić w konkretnym przypadku. Tacy prawnicy często oferują również darmową konsultację prawną, podczas niej może dać odpowiedź na to, czy dana osoba jest uprawniona do upadłości konsumenckiej. Wedle aktualnych przepisów zawartych w ustawie Prawo Upadłościowe nie każdy bowiem może ogłosić upadłość konsumencką, dlatego warto już na początku rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ pozwoli to na uniknięcie nadmiernych kosztów i stresu.

Lista sądów upadłościowych w Warszawie i okolicach

Na terenie naszego regionu znajduje się kilka sądów upadłościowych, w których można złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Poniżej prezentujemy listę sądów z Województwa Mazowieckiego wraz z ich adresami oraz obszarami właściwości.

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy

Adres: ul. Czerniakowska 100A

00-454 Warszawa

Sąd ten zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dotyczących upadłości konsumenckiej mieszkańców Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Piaseczna, Legionowa oraz niektórych dzielnic Warszawy, w tym Śródmieścia oraz Woli.

Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy

Adres: al. Kilińskiego 10b

09-404 Płock

Wniosek o upadłość konsumencką w tym sądzie mogą złożyć m.in. osoby mieszkające w powiecie płockim, Ciechanowie czy Żyrardowie.

Sąd Rejonowy w Radomiu V Wydział Gospodarczy

Adres: ul. A. Struga 63

26-600 Radom

Ten sąd zajmuje się wnioskami o upadłość konsumencką złożonymi przez mieszkańców m.in. powiatu radomskiego oraz Zwolenia.