Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Od 1 października 2019 r. obowiązują nowe opłaty za śmieci. Jest to 25 zł od osoby miesięcznie jeśli segregujemy odpady i 39 zł, gdy śmieci nie są segregowane. Ten gwałtowny wzrost cen nie jest zależny od gminy. Wynika to z sytuacji ogólnej, m.in. z tego, że nastąpił wzrost opłaty za składowanie odpadów, w województwie mazowieckim brakuje składowisk i spalarni, nowe przepisy krajowe spowodowały, że koszt działania firm tym się zajmujących jest coraz wyższy.

Zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do odbioru i utylizacji odpadów, tak by zmniejszyć koszty ponoszone przez mieszkańców. Cena jest więc wysoka, a niestety może być jeszcze wyższa. Opłaty będą wzrastać, jeśli nie będziemy za śmieci płacili wszyscy. Kwota, jaką wnosimy za odbiór odpadów zależna jest od liczby osób, które opłatę wnoszą. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich domowników opłaty ponoszą za nas inni. To nie jest uczciwe i gmina dopilnuje, by takie sytuacje nie miały miejsca. Koszt odbioru śmieci musi by ponoszony przez wszystkich, a nie wyłącznie przez część solidnych mieszkańców gminy.

Pamiętajmy też, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia do Urzędu Miejskiego deklaracji, w której informuje o liczbie faktycznie zamieszkujących u niego domowników. Na tej podstawie wnosi się opłaty. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie też jesteśmy zobowiązani zgłosić te osoby i płacić za śmieci. Z opłat nie są zwolnione nasze dzieci. Także zgłaszamy je bez względu na to, ile mają lat.

Zwracam się do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze tego nie zrobili o jak najszybsze rzetelne wypełnienie deklaracji składanych do Urzędu Miejskiego lub ich zaktualizowanie, jeśli liczba mieszkańców nie została podana prawidłowo.

Proszę także firmy, które jeszcze nie zawarły odpowiedniej umowy o odbiór śmieci, by dokonały tego niezwłocznie.

Szanowni Państwo, proszę, abyście – jeśli zachodzi taka potrzeba – zweryfikowali swoje deklaracje i jak najszybciej złożyli je do Urzędu Miejskiego. Bądźmy uczciwi wobec siebie i solidarnie płaćmy za odbiór śmieci.

Grzegorz Benedykciński

( – )

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego