Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłosił nabory na stanowiska: Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej oraz Inspektor ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym.
Dokumenty można składać do 22 stycznia do godz. 14.00
Specjalista:http://bip.grodzisk.pl/m,3590,nabor-or2110112020glowny-spec…
Inspektor: http://bip.grodzisk.pl/m,3591,nabor-or2110122020inspektor-d…