Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

grodzisk.pl

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Grodzisk Mazowiecki. Termin składania ofert – do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

Zarządzenie Nr 13/2020

 


logo RSS