Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

W tym roku obchody Dnia Służby Cywilnej nie mogły się odbyć tak uroczyście jak w latach ubiegłych, na co wpływ miały obostrzenia wynikające z epidemii. Życzenia dla pracowników Komendy Stołecznej Policji z okazji Ich święta skierował Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.