W maju wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt opiera się na idei stworzenia „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni do powstawania nowych i rozwijania już działających inicjatyw społecznych, kreowanych przez organizacje i aktywnych mieszkańców obszaru 10 gmin członkowskich LGD. Dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, jak również osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej będą prowadzone liczne działania mające na celu wsparcie ich aktywności, w tym edukacyjne, doradcze i informacyjne (m.in. organizacja spotkań tematycznych, webinarów, cykli edukacyjno-rozwojowych, poradnictwa prawnego oraz w zakresie księgowości, prowadzenie punktu informacyjnego). Ponadto zaplanowano działania mające na celu promocję organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w społecznościach lokalnych (m.in. organizację pikników – pierwszy już we wrześniu br., wydawanie gazety). Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań i zasad uczestnictwa w projekcie już wkrótce będą dostępne na ww.ziemiachelmonskiego.pl oraz FB.

Zachęcamy do włączenia się w działania, które będziemy realizować do końca października 2020 roku. Ponadto zapraszamy do współpracy wszystkie Gminy, zależy nam na zapewnieniu dostępu do ww. działań i rozwijaniu aktywności obywatelskiej na obszarze całej LGD.

grodzisk.plgrodzisk.pl