1.07.2019 r. (poniedziałek) w godzinach porannych nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu ronda przed wjazdem na węzeł autostradowy w miejscowości Natolin. Zamknięcie ronda spowodowane jest naprawczymi robotami gwarancyjnymi.

Planowane utrudnienia potrwają nie dłużej niż do dnia 22.07.2019 r. Wjazd i wyjazd ze strefy przemysłowej będzie możliwy poprzez skrzyżowanie ul. Logistycznej z drogą wojewódzką 579. Powyższe ograniczenia nie dotyczą firmy Budokrusz.