Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Zapytanie do oferty w postępowaniu na „Dostawę wraz z instalacją sprzętu: zewnętrznego totemu multimedialnego, rzutników wraz z ekranami oraz systemu do bezprzewodowego prezentowania treści do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki przy ul. 3 Maja 57, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego realizowanego w ramach umowy  nr 00155/18/IB/IK z dnia 25.07.2018r. pn.: Aranżacja i wyposażenie Mediateki w Grodzisku Mazowieckim” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

Zapytanie do oferty