Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Grodzisk Mazowiecki

Tarcza Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice,

1 września rozpoczyna się rok szkolny 2020/2021. Będzie to rok szczególny ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Po długiej przerwie wracamy do nauczania stacjonarnego, co wymaga odpowiedniego przygotowania placówek oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia przygotowało wytyczne dotyczące sposobu przygotowania placówek do pracy od
1 września. Na ich podstawie dyrektorzy przygotowali szczegółowe procedury, które będą obowiązywały w gminnych placówkach oświatowych. Są one dostępne dla Państwa na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Kontakt do placówek

28 sierpnia br. dyrektorzy uczestniczyli także w spotkaniu z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim, podczas którego ustalono kanały szybkiej komunikacji dyrektorów placówek oświatowych z pracownikami i dyrektorem Stacji
a także sposób postępowania w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem w placówce oświatowej.

Placówki prowadzone przez Gminę zostały wyposażone w środki ochrony (maseczki, przyłbice, termometry, dozowniki do płynów, spryskiwacze oraz tzw. zamgławiacze – urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Pracownicy przedszkoli i szkół zostali przeszkoleni przez inspektorów BHP.

Gmina Grodzisk Mazowiecki sfinansuje także szczepienia przeciwko grypie wszystkim chętnym pracownikom placówek oświatowych.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o współpracę i wsparcie placówek oświatowych w podejmowanych działaniach, które mają służyć maksymalnemu ograniczeniu ryzyka zakażenia SARS –Cov-2. Tylko wzajemna pomoc i zrozumienie mogą uczynić bezpiecznym powrót dzieci do przedszkoli i szkół.

Z życzeniami zdrowia,

Tomasz Krupski

Zastępca Burmistrza